Kayıt ol Giriş yap

Kitaplar>İbâdet Ehlinin Aydınlık Yolu (Farz ve Nâfileler Nasihat Kitabı)

İÇİNDEKİLER

Önsöz…………………………………………………..........4
Hatibin dikkat etmesi gereken hususlar……….…………….5
İrşadda Rasûlullah (s.a.v)’i örnek almak…………….............9
Sohbete başlarken yapılan Arabca  ve Türkçe düa...............11
İmamın mihrabta cemaate dönme sebebi…………..............13
Nasihatin zaman aralığı ne kadardır?....................................14
Kadın cemaate erkek hocalardan vaaz…………………….15
“Kişi kendisini sevdirmedikçe dinini sevdiremez…………17
Bir kimsenin hidayetine sebeb olmak………….……..........18
İlminden istifade edilmeyen alim………………………….20
İşitileni başkalarına ulaştırmak…………………….............21
İhlas ile yapılan nasihat tesir eder…………………………22
EÛZÜ BİLLÂHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM…….............24
Sabahları üç kere “Semi’ıl Alîmi” deyen…………………27
İBLİS KİMDİR VE ONUN ASLI NEDİR?.........................28
Adem yaratılmadan önce cinler vardı……………………..29
Hz.Âdem’e meleklerin itiraz sebebi……………….............30
Âdem’in meleklerden üstünlüğü……………………..........31
Melekler katından şeytanlığa….…………………………..33
İblis Allah’tan kıyamete kadar izin istedi…………………34
Şeytan’ın âdeme düşmanlığının sebebi……………………35
Hz.Âdem ve Havva’nın cennetteki hayatı…………………37
Âdem ve eşinin cennetten çıkarılışı…………………..........38
Âdem ve İblis’in beş şeyle imtihanları…………………….39
İblis’in en önemli tuzağı vesvesedir……………………….40
ŞEYTAN İNSANA DÖRT YÖNDEN SALDIRIR………..42
Herkesin bir şeytanı vardır…………………………………43
Allah’ın adı anıldığında şeytan kaçar………………………44
ŞEYTANIN İNSANI ALDATMA USULLERİ...................46
Şeytanın tuzaklarından bazıları…………………………….49
Hırs ve hased şeytanın iki tuzağıdır………………………..50
Şeytan Allah’tan on şeyi istedi……………………………..52
Şeytan ihlaslı mü’mine asla hükmedemez…………………54
İblis Rasûlullah’a gerçeği şöyle anlattı…………………….55
İblis Kur’ân tahsil edenleri hiç sevmez...…………………..57
İblis âlimlerin en büyük düşmanıdır……………..…...........58
Sevabı çok amelden az amele sevkeder……………............60
İblis tevbe etmeyi düşünmedi mi?.........................................60
İblis’in Hz.Musa’ya tavsiye ettiği üç şey…………………..62
Allah-ü Teâlâ şeytanı niçin yarattı…………………………63
İblis’in ölümü nasıl ve ne zaman?.........................................64
İblisin çok sevdiği kimseler………………..………............65
İblisin düşman bildiği kimseler……………………............67
BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM……………………68
Besmele hakkındaki rivâyetler……………………………..69
Besmelenin fazıletleri………………………………………70
Besmelenin ifade ettiği mana……………………………....73
Rahman ve Rahim’in mukayesesi………………… ……....78
Besmele hakkında kıssalar ………………………………...82
Besmeleyle kabirdeki babasının affına sebeb olan çocuk….82
Besmeleyle baş ağrısı geçen kayser………………………..83
Besmeleyle Cebrâil’in kurtardığı sahabi…………………...84
Mü’minin şeytanı ile kâfirin şeytanı…………………….....85
Bismillah demeyen misafir………………………………...85
Bemele ile saklanan altın kesesi……………………………86
Candan bismillah denizi yol eder………………………......87
İSLAM BEŞ ŞEY ÜZERİNE BİNÂ EDİLİR……………..89
KELİME-İ TEVHİD-LÂİLÂHE İLLALLAH……………..91
Tevhid’e dâir  âyet-i kerîmeler…..……................................92
Hadis-i şeriflerde Kelime-i Tevhid………………………...93
Kelime-i Tevhid hakkında açıklama……………….............94
Şirk koşmayan günahkâr Cennete girer……………............95
Son sözün Lâilâhe illallah olması……………….…............97
Kumarcının son sözü “Sanzotu” olur-hikaye………………98
Ölüm korkusuyla kelime-i tevhid…………………..............99
Kelime-i Tevhidden önceki günahlar…………….……….100
Kelime-i Tevhidden haberi olmayan.…………… ……….102
İletişim çağında islâmı işitmemek…………….…………..103
Kelime-i Tevhid “İcmâli” imandır……………..................104
KELİME-İ ŞEHÂDET………………. …………………..106
Hz.Muhammed Allah’ın kulu ve Rasûlüdür..…………….108
Kelime-i şehâdeti söylemenin fazîleti…….………………109
Kelime-i şehâdet mîzanda ağır gelir………………...........110
Son nefeste Kelime-i Şahadeti getirmek…………………112
Kelime-i Şahadetle Cennet’e girilir………………………113
İMAN YÖNÜNDEN MÜ’MİN KİMDİR? ……………...114
Bakara sûresinde mü’minin altı vasfı………………..........115
Davranış yönünden mü’minin vasıfları……………...........117
Mü’minun sûresinde mü’min………….………………….119
Mü’minun  sûresi on bir  âyetin kısa izahı………………..120
İNSAN ALLAH’A İBÂDET İÇİN YARATILDI…...…...126
Din ve ibâdet etme ihtiyacı……………………….............127
İman ve ibâdete sevkeden üç duygu….……………..........128
İnsanoğlu başı boş bırakılmadı…………………………...129
ABDESTİN TARİHÇESİ………………………………...131
Kur’ân’da abdest,ğusül ve teyemmüm.……………...........132
Hadis-i Şeriflerde abdest………………………………….133
Kıyâmette abdest âzâları nurlanır…………………............134
Sırat’ta abdest âzâlarındaki nur…………….......................135
Abdest almanın fazîletleri…………… ……………..........136
Abdest suyu ile günahlar silinir……………………...........138
Abdesten sonra yapılacak duâ…………………………….139
Dâima abdestli olmanın uhrevî kazancı…………………..140
Abdest almanın maddî faydaları……………..…………...143
Abdestte misvak kullanmanın fazîleti……………………144
NAMAZ İSLÂMIN TEMEL İBÂDETİDİR………..........146
Namaz İslam demektir.…………………………………...147
Namaz nimetlere şükretmenin başıdır…………….……....149
Namaz bütün ümmetlere farz kılındı………………...........151
Namaz emri mirac’ta farz edildi……………….…………152
Namaz mü’minin mi’racıdır…………………….…...........153
Namaz,haram ve günahlardan alıkor………………...........154
Namaz,günahları temizler………………………………...156
Namaz,günahlara keffârettir...…………………………….157
Namaz kılmak cihâda denktir……………………………..158
Rasûlullah(s.a.v) ile Cennet’te olmak…………………….159
Namaz şeytana karşı zaferdir………………………..........160
Namazın mü’mine kazandırdıkları……………………….162
Kişi iman ettim demekle kurtulamaz..……………………163
Namaz dinin direği, küfür ve şirke  perdedir......................164
Namazı terk Cehenneme girme sebebidir………………...165
Namaz kılmak münafıklara ağır gelir…………………….166
NAMAZI HUŞU İÇİNDE EDÂ ETMEK ……………….167
Ta’dil-i Erkân üzere namaz kılmak……………………….169
Namazlarını kazaya bırakanlar……………………………171
Namazın terki helâke giden yolun başıdır.....……..............173
CEMÂATLE NAMAZ İSLAMIN ŞİARIDIR. ………….174
Rasûlullah’ın cemâate verdiği önem………………...........175
Mescidlere gitmek bir “Umredir”………………………...175
Cemaatle namazın sevabı 25 kattır……………………….176
25 kat ve 27 kat sevab açıklaması…………………...........177
Sabah ve akşam namazında cemâat olmak……………….179
Mescide atılan adıma bedel sadaka vardır…………..........180
Kalabalık cemâatin sevabı çok olur………………………181
40 gün cemâate devam eden Cennet’e girer...……………183
Bir namazdan diğer namazı beklemek……………………184
Cemâate giden 70 bin melek duâ eder……………………186
Mescide gelipte cemâate yetişemeyen……………………187
İmam fâcir olsa da cemaat terk edilmez...…………...........187
Cemâati terk edenlerin kötülenmesi……………………...188
Kur’ân okumak için cemâat olmak……….........................190
Cemâati melekler kanatlarıyla kuşatırlar…………………191
Bir cemaat olunurda zikir edilmezse……………………...192
Kadınların cemâate devam etmesi…………………..........193
Cemâat’le namazın sosyal faydaları………………...........194
Cemâatle namazın dînî hükmü nedir………………...........195
Cemâate gitmeye mani olan özürler………………………197
Cemâatle  namazda safların tertibi…….………………….198
Cemâatte safların tertibi ve fazîleti………………….........199
DUHA -İŞRÂK  NAMAZININ FAZÎLETİ………...........200
EVVÂBİN NAMAZI VE FAZILETİ……………….........202
TEHECCÜT NAMAZI VE FAZÎLETİ…………………..203
TAHIYYETÜ’L-MESCİD NAMAZI……………………206
TESBİH NAMAZI VE FAZÎLETİ……………………….207
Farz namazlardan sonra “tesbih duâsı”……………...........209
Sabah namazından sonra “tevhid” zikri………..................210
Farz namazdan sonra on defa tesbih………………...........211
CUMA NAMAZI-Önceki ümmetlerde Cuma……………213
Medine’de ilk Cuma namazı………………………..........214
Rasûlullah’ın kıldırdığı ilk Cuma namazı…………...........215
Cuma gününün değeri ve yaratılanlar.....................………216
Cuma namazına erken gitmenin sevabı…..………………218
Cuma’ya ğusül abdesti ile gitmek…………………...........219
Cuma cemâatinin fazîletçe değeri…………………...........221
Cuma günü Rasûlullah’a salavat getirmek……………….222
Cuma namazı kimlere farzdır…………………………….223
Cuma’yı edâ’nın sevabı ve terkin vebâli…………………224
Cumayı özürsüz terk eden sadaka versin…………………225
CUMA VAKTİNDE TİCÂRET HARAMDIR……..........226
Cuma gününün mü’mine kazandırdıkları………………..227
Cuma’nın farz  olmasının şartları………………………...229
Cuma’nın sıhhatinin şartları……………………………...229
Cuma namazının kılınışı………….....................................230
RAMAZAN AYI VE ORUÇ TUTMAK………………...233
Oruç bütün ümmetlere farz kılındı……………….............234
Önceki ümmetler oruca sahip çıkmadılar…………...........235
Ramazan ayının fazîletleri………………………..............236
Ramazan ayı Kur’ân ayıdır………..……………………...237
Ramazan ayı oruç ayıdır…………………………..............239
Ramazan orucunun fazîletleri…………………………….239
Allah oruçlu kulu ile iftihar eder………………………….242
Rıdvan,oruçluya Cennet’in kapılarını açar……………….242
Ramazan ayında ümmetime 5 şey verilir…………………243
İftar vaktinde oruçlunu hâli……………………………….244
İftarı acele etmek ve oruç açtırmak……………….............245
İftar ve sahur nasıl yapılmalıdır……………………..........247
İmâm-ı Gazâlî orucu üç kısma ayırdı…………………….248
Oruçlu haram ve günahdan sakınmalıdır…………………248
Oruçlu   vakitlerini ibâdetle geçirmeli……………………249
Orucun hikmet ve fâideleri……………………………….250
Oruc hakkında şair ne güzel söylemiş……………………252
Oruc tutmayanın günahı çoktur…………….…………….253
Oruc çeşitleri(Kefaret, nezir,müstehap,mekruh)…………254
Terâvih namazını kılmak………...…………….…………257
Teravih namazının meşruiyeti…………………………….258
RAMAZAN,ZEKÂT VE FİTRE AYIDIR……………….260
Zekât vermek zorunlu bir ibâdettir………………..............261
Zekât malın artmasına sebeb olur………………………...263
Zekât, malı ve nefsi kirlerden temizler…………………...264
Zekât ve sadaka belâların önüne geçer…………………...265
Allah (c.c) dilediği kulunu zengin eder…………………..266
Zekât vermenin fazıleti…………………………………...267
Zekâtı vermeyenin uğrayacağı âkıbet…………………….269
Beş fena hâl ve beş fena âkıbet……..................................272
Zekât vermek kimlere farzdır…………………….............274
ÖŞÜR-Mahsülün onda birini dağıtmak………………….275
Zekâta tâbî olmayan mallar………………………………276
Zekâtın verileceği yerler………………………….............278
Zekâtın verilemeyeceği yerler…………………….............279
Zekâtın geçerli olması için şartlar…………………...........280
Kötü maldan zekât ve başa kakmak………………………281
Fıtır Sadakası-Fitre…………………….……….................283
Zekât, fitre vermenin önemi ve hikmeti………..................285
KUR’ÂN VE SÜNNETTE İ’TİKÂF………......................287
Kadınların i’tikâfı………………………………………...288
İ’tikâf yapmanın fazîleti………………………………….289
İ’tikâfa dair hükümler…………………………….............290
HAC İBÂDETİ-Arafat- Cebel-i rahmet………………….292
Mekke ve Kâbe’ye olan rağbetin sebebi…………………293
Zemzem suyu……………………..……………………...294
Zemzem suyunun inanılmaz özellikleri……………..........296
MEKKE VE KÂBE’NİN İNŞASI……………………….297
Kâbe’nin Kur’ân’da isim ve kısımları……………………298
Hz.İbrahim’in insanları hacca çağrısı…………….............298
MESCİD-İ HARAM VE KÂBE’NİN DEĞERİ…………301
Haceru’l-Esved’in hakîkati ve fazîleti……………………302
Haceru’l-Esved’i öpmenin değeri………………………...303
Hicr-i İsmâil-Hatim…………………..…………...............305
Rukn-iYemânî ……………………….…………...............306
Arafatta vakfe yapmanın fazîleti………………….............306
Allah,Arafattakilerle iftihar eder………………………….307
Kim Beytu’llâh-ı yedi kere tavaf ederse………………….309
Hac ve umre yapmanın  fazıleti.………………………….309
Ramazan ayında umre yapmak…………………...............311
Hac kimler üzerine farzdır………….…………………….312
Hacc’ın farz olmasının şartları……………………………313
Hac farz olduğu hâlde hacca gitmemek……………..........313
Arafe günü yapılan duâ ve oruç………………….……….314
Teşrik tekbiri kurban bayramı arefesi.……………………316
RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMLARI……………317
Ramazan ve Kurban bayramının fazıleti………………….318
Bayramlarda vazıfelerimiz………………………………..319
MESCİD-İ NEBİ ZİYÂRETİ…………………………….320
Mescid-i Nebi ve diğer mescidleri ziyâret…………..........321
Mescid-i Nebi’de namaz kılmak………………………….323
Kabr-i şerif ve Medine’nin kıymeti………………………323
MESCİD-İ AKSÂ’NIN DEĞERİ VE FAZÎLETİ………..325
Üç mescid harici mescidleri ziyaret………………............326
KURBAN KESMEK………..……………………………328
Kurbanın tarihçesi…………………………………...........329
Hz.İbrâhim’in İsmâil’i kurban etme anı…………………..330
Kurban kıssası…………………………..…………...........332
Hz.İsmâil’in itâati ve şeytan taşlama………………..........333
Kurban kesmenin hükmü ………………………………...334
Kurban hakkında bilinmesi gerekenler…………………...335
Kurbanlıkta aranan şartlar…………………………...........337
ÜÇ AYLAR VE DEĞERİ.…………………....................338
Üç ayların değeri hakkında söylenenler………………….339
Receb ayında oruç tutmak…………………………...........340
REĞÂİB KANDİLİ ……………………………………...343
Mi’rac’a hazırlık-  senetü’l-hüzün…………………..........344
Rasulullah(s.a.v)’in Tâife seyahati………………..............346
Rasûlullah(s.a.v)’a Tâiflilerin hakâreti…………………...347
Tâif hadisesi hakkında Hz,Âişe hadisi……………………348
Mekke’ye girebilmek için himâye talebi………………….349
İSRÂ ÖNCESİ “ŞERH-İ SADR” ………..........................351
Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş….…………352
İsrâ-yolculuk biniti Burak-Berk-Şimşek………………….353
İsrâ gecesinde yaşanan acâib olaylar………………...........355
Mİ’RAC YOLCULUĞU VE SAFHALARI…...................357
Sidretü’l-Müntehâ……………….…………………..........359
Sidretü’l-Müntehâda yaşananlar………………………….360
Sidre’de verilen Mi’rac hediyeleri…………………..........361
İsrâ Mi’rac hakkında önemli açıklama…………………...364
Kur’ân’ın Necm suresinde Mi’rac……….…..…...............366
Mi’rac dönüşünde müşriklerin tavrı………………...........367
İsrâ suresinde geçen on iki emir…...………….…………..368
Mirac’ta Allah beş şeyden ikaz etti……………………371
Şaban ayının fazîleti ve orucu…………………………….372
BERÂET KANDİLİ-ŞABANIN 15.GECESİ……………374
Şaban’ın 15. gecesi- kıblenin değişmesi………….............375
Berâet Gecesi-Allah’ın rahmeti iner…………..................376.
Berâet Gecesi Gecesi-Rasûlullah’ın duâsı…………..........377
Berâet Gecesi Gecesi-Rasûlullah’ın ibâdeti…………........378
Berâet ile kadir arasında 40 gün vardır…………………...380
KADİR  GECESİNİN  SEBEB-İ HİKMETİ……………..381
Kadir gecesinde Kur’ân indirilmiştir………………..........382
Kadir gecesinin zamanının tesbiti…………………...........383
Kadir gecesi Ramazanın yirmi yedisindedir……………..385
Allah-ü Teâlâ bazı vakitleri gizlemiştir……………...........386
Kandil geceleriyle din tamam olmaz……………………...386
Kadir gecesi ve  fazıleti…..……………………………….387
Kadir gecesinde arza melekler iner……………………….389
Kadir gecesini ihyâ etmenin değeri……………………….390
Kadir suresini okumanın fazîleti………………….............391
Kandil gecelerini ihyanın dayanağı……..………………..392
Kandil gecelerini ihyâ’nın dini dayanağı.………………...394
Kandillerde oruç tutmanın zamanı………………………..396
ŞEVVAL AYINDA ALTI GÜN ORUÇ TUTMAK……..397
MUHARREM AYI VE AŞÛRA ORUCU……………….398
Aşûra günü meydana gelen şeyler…………………...........399
Aşûra orucu tutmanın fazîletleri…………………………..402
Aşura günü yapılması gerekenler…………………............404
Aşûra gününün fazîleti –Hikâye………………………….405
PAZARTESİ, PERŞEMBE, AREFE ORUCU……...........406
ZİLHICCENİN SON ON GÜNÜNDE ORUC……...........407
Kaynak kitaplar……………………………………...........409
Yazarın yayınlanmış olan eserleri…………………...........411

 

Halil YAVUZ Emekli Müftü