Merhaba Çıkış yap [ ]

Kitaplar>Kırk Hadis Şerhi

ÖNSÖZ

Cenab-ı Allah‟ın yardım ve inâyeti ile Şerh ettiğim (açıklamalarını yaptığım) bu eser, İmam Muhyi'd Din Nevevî'nin toplayıp bir araya getirdiği, kırk iki hadis-i Şerifin Cenab-ı Allah'ın bize lütfettiği anlama ve anladığımızı açıklama kabiliyetimiz ölçüsündeki yorumlanmasından ibarettir. Bu eseri hazırlarken yegâne arzumuz Rabbimizin rızasını kazanmak ve Rasûlullah (s.a.v)'den sadır olan bu güzel hadis-i Şeriflerin anlaşılmasına ve onlarla amel edilmesine vesile olmaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 1979 da üçüncü baskısı yapılan Ahmed NAİM merhum tarafından tercüme edilen kırk iki hadis-i Şerifi görev yaptığım yıllarda Türkiye'de daha sonraları Avrupadaki camilerde; namazlardan sonraki kısa sohbetlerimde, cemaate her gün bir hadis-i Şerifi arzettim ve güzel neticelere şahit oldum. Yunus Emre'nin “Söz uçar yazı kalır” mısrâsından hareketle bu sohbetlerin yazıya geçirilmesinin önemine binâ- en bu eseri meydana getirmeye karar verdim ve böylece bu eser meydana geldi. Ahmed NAİM merhum Tercümesinin önsözünde “Bu hadis-i şeriflerin her biri birer kitabı müstakil olacak raddede şerh ve tafsile mütehammildir” yani “bu hadis-i şeriflerin her biri birer müstakil kitap olacak derecede açıklamalara ve tafsilâta muhtaçtır.” Sözü yerinde bir sözdür. Tercümede bu eserden de yararlanarak bir hadis-i şerifi ancak birkaç sahifede açıklamaya çalıştık.Her bir KIRK HADİS ŞERHİ 5 hadis-i şerifi kendi içinde bulunan konulara göre açıkladığımız için de bazı mevzuları konunun kendi içinde farklı yönleriyle tekrar etme zarureti hâsıl olmuştur. Rabbim hatalardan ve yanlışlardan ve muhafaza buyurup bizleri sırat-ı müstakîm üzere bulunanlardan eylesin. Âmin! Tevfik ve inayet Allah (c.c)'tandır.

HALİL YAVUZ -Emekli Müftü

Kitabın tamamını indirmek için lütfen tıklayınız...