Kayıt ol Giriş yap

Kitaplar>Namaz Sure ve Dualarının Anlamı ve Tefsiri

ÂYET VE SURELERİN İNDİRİLİŞ SEBEPLERİ (ESBAB-I NÜZÜL)

Kur'ân-ı Kerîmin bazı ayet ve sureleri, Rasûlullah (s.a.v)'e yöneltilen bir soru ya da meydana gelen bir olay üzerine inerdi. Sûre ve âyetlerin inişine sebeb olan soru ya da olaya “nüzûl sebebi” adı verilmiştir. Nüzûl sebebi Kur'ân-ı Kerimin anlaşılmasında önemli bir yer tutar. Kadir gecesinde indirilen Alak suresinin ilk beş âyeti ile inzal edilmeye başlayan Kur'ânı Kerim, bazen müstakil bir sure olarak, bazen de ayet ayet olmak üzere yirmi üç senede tamamlanmıştır. Rabbü'l-Âlemin dileseydi Kur'ânı Kerimin tamamını bir anda indirebilirdi. Fakat bu durumda insanların Kur'ânın bütün hükümlerini bir anda benimsemeleri ve hayatlarına uygulamaları çok zor olurdu. Meselâ, İslamın ilk yılları olan Mekke döneminde iman esaslarıyla birlikte namazın, orucun, zekatın, haccın farz kılındığını, içkinin, kumarın, faizin yasaklandığını, sayısız olan evliliğin dörde indirildiğini düşünelim. Bu durumda İslâm'ın kolayca benimsenip yayılması çok zor olurdu. Çünkü insanların nefislerinin bunları hemen kabul etmesi mümkün olmazdı. Mekke döneminde nâzil olan âyet-i kerimeler hemen hemen iman esaslarıyla ilgiliydi. O günün insanları- nı, çok sayıdaki putları kendilerine ilah edinmiş cansız heykel ve putlara tapınmaktan vazgeçirip Allah (c.c)'ın birliğine, tek yaratıcı olduğuna, Hz Muhammed (s.a.v)'in NAMAZ SÛRESİ VE DUÂLARININ ANLAMI VE TEFSİRİ 6 peygamberliğine inanmaya ve O'na itaate çağırıyordu. Bu yüzden âyet ve surelerin Mekke döneminde mi yoksa Medine döneminde mi? nâzil olduğu bilmek, Kur'ânı Kerimi tefsir etme açısından önem arzeder.

Kitabın tamamını indirmek için lütfen tıklayınız...