Kayıt ol Giriş yap

Kitaplar>Ticaret ve Helal Kazanç Hakkında Kırk Hadis

ÖNSÖZ

Allahü Teâlâ biz âciz kullarına merhametinden maddi ve manevi pekçok nimetler vermiştir. Bu nimetleri saymakla bitiremeyiz. Yediğimiz, içtiğimiz, kullandığımız ve dolaylı bir şekilde istifade ettiğimiz nimetlerin yanında, bunlardan daha çok önemli olan nimetler vermiştir. Bunların başında akıl ile anlama ve iman etme kaabiliyyeti vermiştir. Herşeyden öte insan olma ve Allahü Teâlâ’ya yeryüzünde halife olabilme şerefi ile şereflendirilmişiz. İfade edip şükrünü bile edâ etmekten aciz olduğumuz,daha nice sayısız nimetler veren Hallaku zü’l Celal ve Razzâku zü’l kerem sahibi olan Allahü Teâlâ’ya milyarlar ve milyarlarca hamdü senâ ile sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhissalâtü vesselam efendimize salâtü selam olsun ki, bu eseri yazmayı bize nasip etti. Bahsettiğimiz bunca sayısız nimetleri veren Rabbimiz,dünya ve ahiret saadetine kavuşabilmemiz için bizden sadece emrettiklerini yapmamızı, yasakladığı şeylerden de kaçınmamızı, kısaca O’nun buyruklarına itaat etmemizi, istemiştir. Günümüzde ticari alanın şatları çok genişledi. İnsanlar dünya malı toplama hırsıyla, neleri yapmanın haram veya helal olduğu konusunu dikkate almadıklarını üzülerek görmekteyiz. Bu konu hakkında Peygamber efendimiz (s.a.v)’in lisanıyla, helaldan kazanarak rızkımızı temin etmeye teşvik eden hadisi şeriflerle, haram yoldan rızık temin etmenin ne denli fena bir şey olduğunu hatırlatmak ve yine Peygamber efendimiz (s.a.v)’in: TİCARET VE HELAL KAZANÇ HAKKINDA 40 HADİS VE AÇIKLAMASI 9 “Her kim ümmetime, din işleri hakkında kırk hadis koruyup ulaştırırsa Allahü Teâlâ onu fukahâ ve ulemâ zümresinde diriltir ve mahşere getirir.” Müjdesine nail olmak ümidiyle “Ticaret ve helal kazanç hakkında kırk hadis ve açıklaması” başlığı altında bu mevzudaki hadisleri bir araya getirip bu eseri hazırlamaya Allah (c.c)’ın inayetiyle muvaffak oldum. Mevlâ okuyup amel edenleri de cennetiyle mükafatlandırsın! Âmin.

Halil YAVUZ Emekli Müftü

Kitabın tamamını indirmek için tıklayınız..